NYHEDER OM DIGITAL PUBLICERING

Sådan opnår du ny indtjening gennem værdiskabende annoncer i e-aviser

Skrevet af Lars Ørhøj d. 20-03-15 15:17

For mange aviser og magasiner kan det være en udfordring at skabe en blomstrende og stigende indtjening fra e-aviser.

Du har måske endda allerede opnået en loyal digital læserskare gennem den digitale avis, men måske kommer disse læsere hovedsageligt fra din eksisterende læserkreds på den trykte avis, og du har dermed ikke tiltrukket de nye læsere, du havde håbet på.

Selvom den specifikke overgang til en online proces er afgørende nødvendig, er det lige så vigtigt at sammenkoble processen med at få stadigt flere digitale læsere med det at skabe nye digitale indtægtskilder. Disse to processer hænger sammen. Lad os helt konkret se på e-avisen og forholdet mellem:

  1. antallet af læsere på e-avisplatformen og
  2. ny indtjening fra forskellige annoncetilbud til dine annoncører.
new-revenue-from-interactive-ads-visiolink

Forholdet mellem at få flere læsere og at skabe ny indtjening er på mange måder både enkelt og komplekst. Hvad det enkle angår: Hvis du ingen læsere har, sælger du ingen annoncer.

Det betyder, at du helt fra begyndelsen er nødt til at fokusere på at skabe en solid læserskare til e-avisen – gerne på alle de almindelige platforme som internet, smartphones og tablets.

En af metoderne til måling af læserskaren er at sammenligne antallet af digitale læsere med antallet af læsere, som læser samme indhold i den trykte avis.

Det kan være svært at være fremme i skoene og at opstille specifikke tal for succes, da der er store forskelle på nationale, regionale og lokale markeder. Men generelt kan man sige, at hvis du har en digital læserskare på under 4-5 % af det samlede antal læsere (ved at sammenligne antallet af downloadede aviser på den digitale platform med antallet af trykte aviser), så bør du måske først og fremmest fokusere på at konvertere de eksisterende læsere af den trykte avis til e-avis-læsere.

Det er vigtigt at huske, at det er muligt at have en værdiskabende forretning med kun en lille skare digitale læsere, men du vil få svært ved at tiltrække annoncører på platformen og derved skabe ny indtjening, der kan fungere som et supplement til indtjeningen fra læserne.

Derfor vil det være en fordel at øge antallet af læsere af e-avisen. For at gøre det kan du se på de værdiskabende funktioner, som mange af dine læsere måske efterspørger, især:

  1. En af de bredest anvendte funktioner er Article View, der giver læserne mulighed for at vælge mellem en replikavisning og et læsevenligt tekstformat, hvor der stadig er plads til billeder og grafik.
  2. Optimerede visningsformater til tabletplatformen. I en tidligere undersøgelse konkluderede vi, at både replikavisning (AUTHENTIC) og skabelonvisning (DYNAMIC) i høj grad blev foretrukket (omkring 50/50) blandt forskellige segmenter i din samlede digitale læserskare.
  3. Indlejring af andre nyhedskanaler i din e-avis, f.eks. online nyhedsfeeds og videofeeds (Advanced Starting Page). Her forbedrer du igen din eksisterende platform for at fange forskellige læseres personlige interesseområder.

Nye indtægtskilder fra digital annoncering

Hvis du har en digital læserskare på over 5 %, er der en rigtig god mulighed for, at du på det grundlag kan skabe flere forskellige nye indtægtskilder fra dine annoncører.

Lad os sige, at du har en replikabaseret digital avis, hvor du ikke har ekstra annoncefunktioner. Det betyder, at det kun er de eksisterende annoncer i den trykte avis, dine digitale læsere får vist. Det er i sig selv også fint, men det giver dig ikke nye annonceindtægter.

En tre-trins vejledning til annonceimplementering

Det følgende er et forslag til, hvordan du ved bare at følge tre trin kan tjene på disse nye indtægtskilder. Der er to gode grunde til, at det er en tre-trins implementeringsvejledning og ikke bare en anbefaling om at udnytte alle annonceringsmulighederne fra første dag:

  1. Du bør starte med den annonceplatform, der er nemmest at implementere, før du går videre til mere komplekse og forbedrede annonceløsninger.
  2. Du skal se nærmere på, hvad der sker med dine læseres og annoncørers engagement, før du går videre til næste trin. Her er data, information og viden altafgørende.

OK? Lad os gå videre til trin 1:

Trin 1: Implementering af klikbare annoncer

Klikbare annoncer er en enkel, men meget effektiv, tilføjelse til e-aviser. De giver dig mulighed for at tilføje et link i en annonce, der i den trykte avis normalt kun vises som et billede. I en e-avis klikker læseren på annoncen og føres videre til annoncørens websted eller landingsside. Det foregår i en browser via appen, så læseren bliver i avisens univers.

Trin 2: Implementering af interstitial-annoncer

Interstitial betyder "ind imellem" og er annoncer, der kan placeres mellem det digitale indhold i en avis. Interstitials fungerer som digitale ensidesannoncer, der tilføjes mellem siderne og dermed er en naturlig del af avisens flow.

Det giver fuldt fokus på annoncørens budskab, som læseren kan få uddybet på annoncørens websted eller kampagneside, der kommer frem ved et klik på annoncen. Antal visninger og klik kan måles ved hjælp af Google Analytics og Business Intelligence.

Trin 3: Implementering af interaktive annoncer

Interaktion er på mange måder dét, det digitale handler om. Du kan tilbyde annoncørerne et Rich Media-annonceprodukt til e-avisen, der får læseren til at stoppe op og interagere med annoncen.

Læs mere om de interaktive annoncer her.

Husk: Mål, mål, mål

value-adding-ads-visiolink

Du skal hele tiden vurdere, hvad du har fundet ud af om antallet af læsere, varigheden af deres engagement osv. Det skal gøres for at sikre korrekt timing mellem de forskellige trin og for at hjælpe dig med at afgøre, hvordan og hvornår du skal involvere din salgsafdeling for at tiltrække nye annoncører til dine nye digitale annonceløsninger.


  

New Call-to-action

Topics: Insights

Abonnér på e-mail opdateringer


Visiolink at the World Publishing Expo 2015

New Call-to-action