NYHEDER OM DIGITAL PUBLICERING

Værdien af surveys i den digitale transformation af avislæsere

Skrevet af Martin Rubæk d. 01-04-15 13:53

Find mig her:

Fra den 20. til den 25. marts gennemførte Visiolab en anonym survey, hvor mere end 4.000 respondenter besvarede spørgsmål om deres e-avis-læsevaner og deres nyhedsforbrug i almindelighed. Undersøgelsen blev gennemført på to hverdage og to dage i weekenden for at nå så bred en brugergruppe som muligt.

surveys-visiolink-655503-edited

Undersøgelsen er en optakt til rapporten "European User Survey Benchmark", hvor data fra et udvalg af mediehuse fra en række europæiske lande vil blive sammenlignet og målt.

I forbindelse med en survey bestræber vi os på at besvære læseren så lidt som muligt og stadig få de oplysninger, vi har brug for. Derfor er vores undersøgelse tilgængelig overalt, hvor der kan læses e-aviser, såsom på tablets, smartphones og pc'er. Det tager under 10 minutter at gennemføre den, og både svarprocenten og gennemførelsesprocenten er imponerende! I vores sidste survey var den gennemsnitlige klikfrekvens for interstitials over 25%, og gennemførelsesprocenten nåede helt op på 82%.

Surveys er en utrolig nyttig metode, hvis man vil have indblik i slutbrugerens oplevelse. I denne blogpost opfordrede vi jer til at måle, måle, måle! Denne uge vil vi opfordre jer til at spørge, spørge, spørge!

Når data fra serverbaseret tracking til indhentning af Business Intelligence og input fra surveys kombineres, kan oplysningerne være nærmest uvurderlige for udgiveren. Hvis brugeren får adgang til en brugervenlig måde at udtrykke sig på, er det muligt at lære, hvad man skal lægge vægt på og hvad der skal ændres i produktet, eller i dette tilfælde e-avisen. Hvilke funktioner er populære, og hvilke er upopulære? Hvad forventer brugerne af e-aviser? Dermed opnår du en dybere forståelse af dine forbrugere og værdifuld indsigt i både kommercielle og redaktionelle præferencer hos dine læsere. Alle disse oplysninger er afgørende i forhold til udvikling og vedligeholdelse af en digital mediestrategi.

En anden stor fordel ved at gennemføre surveys er inddragelsen af brugerne. Når vi beder om deres mening, ved de, at de er vigtige for vores virksomhed, og det vil resultere i en høj grad af varemærkeloyalitet – det er rart at være vigtig!

Digital-Advertising-Formats-In-Tablet-Based-E-papers-visiolink-insight-600

Hovedresultaterne fra en tidligere survey

Vores erfaring viser, at et mediehus klarer sig rigtig godt, hvis dets e-avis har 10% af den trykte avis' omsætning. Via en survey, der netop er gennemført for seks repræsentative aviser i Norge og Danmark, erfarede vi, at én e-avis havde formået at nå op på imponerende 14,6% af den trykte avis' omsætning. En anden e-avis fra den samme survey opnåede kun 3,1% af den trykte avis' omsætning. Det viser os, at der er meget stor forskel på, hvordan mediehuse er i stand til at udnytte deres digitale mediestrategi, hvilket igen understreger behovet for yderligere transformation i denne branche.

Vi fandt også ud af, at interstitial-formatet er den mest effektive metode til at opnå en høj klikfrekvens (eller CTR) på annoncer. En annonces CTR vil altid være meget afhængig af indholdet i annoncen, men når man sammenligner forskellige annonceformater med samme indhold, tager interstitials føringen. I ovennævnte undersøgelse, som læseren fik vist via en interstitial, oplevede en e-avis en CTR på næsten 26%. E-avisen med den laveste score havde en CTR på 9,4%, hvilket stadig er et fantastisk resultat!

Ud fra disse resultater kan vi se, at læserne er ivrige efter at interagere med deres nyhedsudbyder. Især i Norge havde survey-deltagerne en meget høj gennemførelsesprocent samt en høj klikfrekvens. Det kunne indikere, at norske læsere er lidt mere modne i forhold til brugen af interstitials og andre nye digitale annonceformater end medieforbrugere i andre lande.

New Call-to-action

Topics: Product News, Insights

Abonnér på e-mail opdateringer


Visiolink at the World Publishing Expo 2015

New Call-to-action