NYHEDER OM DIGITAL PUBLICERING

Optimering af læserens engagement – med bare et lille push!

Skrevet af Mads Mikkelsen d. 15-01-16 13:49

effekten af push notifikationer i eAviser

Det er snart syv år siden, Apple introducerede push-beskeden på markedet i forbindelse med Apple Push Notification Service (APNs eller push-beskedtjenester på dansk). Siden da er de kommunikationsmuligheder, der er forbundet med denne funktion, blevet udviklet yderligere. Læs med her og hør hvordan Ekstra Bladet har brugt Push Notifikationer til at optimering af læserens engagement.
Funktionen er nu tilgængelig på alle de større platforme og på adskillige enheder, eksempelvis bærbare computere, smartwatches, tablets og mobiltelefoner. I dag kan man sende billeder og interaktive knapper, hvilket alt sammen bidrager til at gøre brugeroplevelsen bedre og øge brugerens engagement. Som sådan har push-beskeder vist sig at være et effektivt værktøj til at opnå brugerfastholdelse og til at øge brugen af apps. Som du kan se i den her case fra Ekstra Bladet, åbner push-beskeder op for mange fantastiske muligheder for mediebranchen – hvis man gør det rigtigt!

Effekterne af push-beskeder – en hurtig gennemgang

Vi har sammenlignet forskellige data fra Ekstra Bladets eAvis, eBladet, før og efter implementering af en kampagne med push-beskeder. Det blev gjort for at undersøge forholdet mellem push-beskeder og antallet af downloads. Effekten af push-beskeder er tydelig. Lad os se nærmere på nogle af detaljerne.

Hvis vi ser på dataene fra push-beskedkampagnen, er der en samlet stigning i antallet af downloads på 9,2 %. Selvom det er ret imponerende, dukker der en større effekt op, når vi isolerer perioden lige efter push-beskeden er sendt. I den første time efter push-beskeden er sendt, er der en samlet stigning i antal downloads på 22,7 %. Det betyder, at en kort besked sendt til dine læsere potentielt vil kunne øge læserskaren med mere end en femtedel.
Og ikke nok med det. Hvis vi sammenligner dataene fra hverdage med dataene fra weekenderne, er der en lidt større effekt af push-beskeden i weekender. Dermed er det vigtigt også at sende push-beskeder for weekendudgivelser.

eBladet sender to push-beskeder om dagen – en klokken 06:00 og en anden klokken 09:00.
Den første push-besked (kl. 06:00) havde en større effekt på antal downloads end den anden (kl. 09:00). Antal downloads steg med op til 28,5 % efter afsendelse af den første push-besked, hvorimod den anden kun gav en stigning på 11,1 %. Det kan indikere, at den første push-besked har en større effekt på antallet af downloads end den anden. Men det er vigtigt at bemærke, at timingen af de to push-beskeder kan spille en vigtig rolle. Derudover blev de to push-beskeder udsendt med kun et par timers mellemrum – det kan også have påvirket effekten af den anden push-besked og kræver rigtig A/B-testning for at sikre det mest optimale resultat.

Thomas_Svensson_Ekstra_Bladet.jpg   "Vi har den her ide om et brugermønster, en hypotese, som vi godt vil have afprøvet, hvor brugere hovedsageligt fokuserer på de kortere historier sammen med forsidehistorierne om morgenen og derefter tuner ind på en mere uddybende artikel senere på dagen – det kræver måske for meget tid at læse en artikel om morgenen, hvorimod der er bedre tid under frokosten," siger Thomas Svensson, Marketing Manager på Ekstra Bladet.


Den mindre tydelige effekt af den anden push-besked fik Thomas Svensson til at beslutte at flytte den anden push-besked fra kl. 09:00 til kl. 11:00. Som han forklarer, blev beslutningen taget på grundlag af en formodning om, at mere tidskrævende artikler vil have større sandsynlighed for at blive læst i frokostpausen eller senere på eftermiddagen.

optimizing_with_push_notifications_in_ePapers_table.png

*Resten af analysen bygger på data fra dette tidsinterval

Fokus på den første time efter udsendelse af push-beskeden

Som illustreret ovenfor er effekten af push-beskeden specielt stor i den første time efter udsendelse af push-beskeden. Derfor er det interessant at se nærmere på denne tidsramme.

Hvis vi ser på dataene fra denne specifikke tidsramme og skelner mellem hverdage og weekender, er forskellen endnu mere iøjnefaldende. Effekten en time efter udsendelse af push-beskeden stiger på hverdage til 20,6 %, hvor den i weekenderne stiger med 27 %. Det understreger vigtigheden af også at gøre brug af push-beskeder i weekenderne.

Forskellen er illustreret i graferne nedenfor. Dataene er konverteret til indekser, hvor referencepunkterne er sat til perioderne før push-beskedkampagnen og dermed udgør indeks 100.

Hverdage
optimizing_with_push_notifications_in_ePapers_1.png
⇒ Stigning 20,8%
 
Weekender
optimizing_with_push_notifications_in_ePapers_2.png
⇒ Stigning 27%

Nøglepunkter

Ved at implementere push-beskeder steg antallet af downloads betydeligt – specielt i den første time efter udsendelse af push-beskeden.
Det faktum, at den første push-besked (kl. 06:00) havde større effekt på antallet af downloads end den anden push-besked (09:00), indikerer, at timingen af push-beskeden er vigtig – både med hensyn til tidspunktet på dagen og i forhold til timingen af push-beskederne i relation til hinanden.

Generelt er analyse og målinger vigtige værktøjer i forhold til en apps præstation og succes. Analyser leverer de nødvendige data til evaluering af, om en kampagne fungerer på tilfredsstillende vis eller ej. For enhver push-beskedkampagne er det afgørende vigtigt, at både timingen og værdien af de pågældende beskeder er rigtig, hvis de skal føre til den ønskede handling.

Eksempelvis; når Ekstra Bladet udsender push-beskeder, tilskrives meget af værdien brugerens oplevelse af produktlevering. Behovet for den leveringsoplevelse var Ekstra Bladet allerede opmærksom på takket være bladets computerbrugere. Her modtager brugerne en e-mail, og som Thomas Svensson forklarer: "Brugerne oplever det som produktlevering, og de ringer simpelthen, hvis de ikke får e-mailen, også selvom avisen faktisk er blevet leveret. Hvis de ikke får e-mailen, er avisen ikke leveret." Det er præcis den oplevelse, Ekstra Bladet gerne vil have overført til bladets app.

Derudover tror Thomas Svensson på en højere oplevet værdi hos brugerne, når læsningen øges. Som han siger: "Når man betaler for et produkt, oplever man en større tilfredshed, når man rent faktisk bruger produktet." Derfor ser han også nærmere på, hvordan Ekstra Bladet kan engagere brugerne om aftenen, eksempelvis med tv, krydsord eller andre lignende funktioner – selvom de tilbydes gratis, hæver de den oplevede værdi ved at engagere brugerne.

Resultaterne viser, at enhver beskedstrategi eller -taktik skal måles og analyseres hele vejen igennem en gentagen testproces, hvis man vil nå det højeste potentiale, uanset om målet er at få nye brugere, at fastholde brugerne eller at reducere tabsraten på brugerne. For at opsummere; det kan du gøre for at opnå fordelene ved at benytte push-beskeder:

  • Brug den rigtige timing
  • Optimer værdien
  • Analysér og mål

Download Benchmark Report about  ePaper reader behavior 2015 Q4

Topics: Insights, Cases

Abonnér på e-mail opdateringer


Visiolink at the World Publishing Expo 2015

New Call-to-action