NYHEDER OM DIGITAL PUBLICERING

Hvor hurtigt tager læserne de nye E-Avis-app-versioner i brug?

Skrevet af Kristoffer Andreasen d. 15-02-16 10:14

How_quickly_do_readers_adopt_the_latest_version_of_an_ePaper_app.jpg

Ældre versioner af software og bagudkompatibilitet vil altid spille en vigtig rolle inden for softwareudvikling. Uanset hvor meget man opfordrer brugerne til at opgradere deres applikationer, vil nogle læsere være længe om at tage den nye version i brug. Det samme gælder for Visiolink-applikationer. Der er flere mulige forklaringer på denne adfærd, men på nuværende tidspunkt vil vi fokusere på hvornår, læserne tager de nye app-versioner i brug. Vi vil prøve at give et overblik over de forskellige versioner og deres brugere. 

Adfærden vil selvfølgelig variere fra læserskare til læserskare. Alt andet lige er det dog muligt at give et generelt overblik over adfærden i forbindelse med en opgradering af en applikation. 

 

Hvor mange brugere opdaterer inden for en måned efter, at der er kommet en ny app? 

Vi har taget en stikprøve fra tre større aviser i Europa. De viser alle et bemærkelsesværdigt identisk mønster. Efter en måned anvender ca. 10 % af brugerne stadigvæk ældre versioner. Stikprøven viste, at henholdsvis 9,38 %, 9,77 % og 11,07 % af deres brugere stadigvæk anvendte ældre versioner. For klarheds skyld skal det bemærkes, at brugerne af de ældre versioner ikke alle anvendte den samme tidligere version. Langt de fleste anvendte den version, der kom lige før den nye. Versionerne før den anvendes kun af 0,5 % - 1 % af brugerne og er fordelt på flere ældre versioner.  

 

Hvordan ser det ud efter seks måneder? 

Seks måneder efter en opdatering ser det noget anderledes ud med anvendelsen af den nyeste version. På det tidspunkt er endnu flere brugere gået over til den nyeste version af E-avis-appen. Hvor de tidligere versioner blev anvendt af ca. 10 %, anvendes de nu kun af omtrent 1 % - 2 % af brugerne. Antallet af brugere af ældre versioner end den sidste nye er tæt på nul og derfor mere eller mindre uvæsentligt. Nedenstående illustrationen viser det præcise antal brugere, der har taget den seneste version af E-avis-appen i brug, i tre forskellige læserskarer en måned efter, at en ny app-version er kommet.

How_quickly_do_readers_adopt_the_latest_version_of_the_ePaper_app.jpg

Selvom antallet af brugere, der går over til nyere versioner, er svært at omsætte til brugbare forretningsmæssige anbefalinger, kan det bruges til at forstå dine brugere bedre. Dataene viser også en tendens til, at læsere af E-aviser hurtigt tager nye app-versioner i brug. 

Med disse branchedata kan du altid vurdere din egen præstation i forhold til præstationen i branchen for at se, om dine brugere er særligt hurtige eller langsomme til at opdatere deres applikationer. 

 

Fordelene ved en applikationsopdatering 

Visiolink holder altid skridt med de seneste teknologiske ændringer. Med en ny applikation er du altid up to date med de nyeste teknologiske ændringer og sikker kompatibilitet for alle brugere. Det vil sikre både bagud- og forudrettet kompatibilitet. Derudover vil en opdatering anvende de nyeste teknologiske fremskridt med henblik på en optimal brugeroplevelse. Vores nyeste opdatering af android-platformen bød på et helt nyt design med inddragelse af Material Design, som blev anvendt til at skabe en brugervenlig og moderne applikation. Ud over hovedfunktionerne er E-avis-sporingen også fortsat under udvikling med henblik på at indbygge yderligere konsekvente parametre for at få nyttig viden om dine brugere.

Download Benchmark Report about  ePaper reader behavior 2015 Q4

Topics: Insights

Abonnér på e-mail opdateringer


Visiolink at the World Publishing Expo 2015

New Call-to-action